Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Soli

 • Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Soli

O nas

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowej Soli jest placówką publiczną, która udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej dzieciom i młodzieży, oraz ich rodzicom i nauczycielom. Korzystanie z pomocy udzielonej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

Organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe Nowa Sól.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.

Dyrektorem poradni jest mgr MAŁGORZATA KARIMOW


Pod opieką Poradni znajdują się dzieci od urodzenia, które nie uczęszczają do żadnej placówki opiekuńczo – wychowawczej, dzieci uczęszczające do przedszkoli, szkół podstawowych oraz młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z miasta Nowej Soli i terenu powiatu nowosolskiego.

Zajmujemy się:

 • diagnozą rozwoju psychomotorycznego, intelektualnego, zaburzeń rozwojowych, emocjonalnych i dydaktycznych;
 • terapią zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych;
 • pomocą uczniom w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowaniu kariery zawodowej;
 • pomocą rodzicom i nauczycielom w diagnozowaniu i rozwijaniu potencjalnych możliwości oraz mocnych stron dzieci;
 • wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny;
 • wspomaganiem wychowawczej i edukacyjnej funkcji szkoły.


Swoje zadania realizujemy poprzez:

 • diagnozę
 • terapię;
 • konsultacje i poradnictwo;
 • działalność psychoedukacyjną i profilaktyczną;
 • interwencję w środowisku ucznia;
 • działalność informacyjną.

 

 

W poradni zatrudnieni są wykwalifikowani specjaliści z dziedzin psychologii, pedagogiki i logopedii, którzy na bieżąco wzbogacają swój warsztat pracy.

Kadrę 20 pracowników pedagogicznych stanowi:
8 psychologów;
3 logopedów (w tym neurologopedzi, surdologopedzi);
9 pedagogów ( w tym tyflopedagog, surdopedagog, oligofrenopedagodzy, doradcy zawodowi, socjoterapeuta o specjalności rodzinnej).

W naszej placówce zatrudnieni są również:
lekarz konsultant (pediatra – neurolog);
pracownicy administracyjni;
pracownicy obsługi;


Korzystanie z pomocy udzielonej przez poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne. Wizyty nie wymagają skierowań. Aby skorzystać z usług poradni należy złożyć odpowiedni wniosek w siedzibie poradni. Wnioski realizowane są w kolejności ich złożenia, dlatego należy mieć na uwadze okres oczekiwania na badania i w sprawach terminowych złożyć wniosek odpowiednio wcześniej.Druki wniosków na badania znajdują się w każdej szkole w gabinecie pedagoga, w sekretariacie poradni, oraz na naszej stronie - do pobrania tutaj.